1090. உண்டார்கண் அல்லது அடுநறாக்

Rate this post

1090. உண்டார்கண் அல்லது அடுநறாக்

1090. Undaarkan Allathu Adunaraak

 • குறள் #
  1090
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  களவியல் (Kalaviyal) – The Pre-Marital Love
 • அதிகாரம்
  தகையணங்குறுத்தல் (Thagaiyanangkuruththal)
  Beauty’s Dart
 • குறள்
  உண்டார்கண் அல்லது அடுநறாக் காமம்போல்
  கண்டார் மகிழ்செய்தல் இன்று.
 • விளக்கம்
  உண்டவர்க்கு மட்டும் மகிழ்ச்சியைச் செய்யும் கள்ளைப் போலல்லாது கண்டவரிடத்தும் காமம் மகிழ்ச்சியைச் செய்யும்.
 • Translation
  in English
  The palm-tree’s fragrant wine, To those who taste yields joys divine;
  But love hath rare felicity For those that only see!
 • Meaning
  Unlike boiled honey which yields delight only when it is drunk, love gives pleasure even when looked at.

Leave a comment