1088. ஒண்ணுதற் கோஒ உடைந்ததே

Rate this post

1088. ஒண்ணுதற் கோஒ உடைந்ததே

1088. Onnuthar Kooo Udaindhathe

 • குறள் #
  1088
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  களவியல் (Kalaviyal) – The Pre-Marital Love
 • அதிகாரம்
  தகையணங்குறுத்தல் (Thagaiyanangkuruththal)
  Beauty’s Dart
 • குறள்
  ஒண்ணுதற் கோஒ உடைந்ததே ஞாட்பினுள்
  நண்ணாரும் உட்குமென் பீடு.
 • விளக்கம்
  போர்க்களத்தில் பகைவரும் அஞ்சும்படியான என் வலிமை, விளங்குகின்ற நெற்றியையுடைய இவள் பொருட்டு அழிந்து விட்டது.
 • Translation
  in English
  Ah! woe is me! my might, That awed my foemen in the fight,
  By lustre of that beaming brow Borne down, lies broken now!
 • Meaning
  On her bright brow alone is destroyed even that power of mine that used to terrify the most fearless foes in the battlefield.

Leave a comment