1081. அணங்குகொல் ஆய்மயில் கொல்லோ

Rate this post

1081. அணங்குகொல் ஆய்மயில் கொல்லோ

1081. Anangukol Aaimayil Kollo

 • குறள் #
  1081
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  களவியல் (Kalaviyal) – The Pre-Marital Love
 • அதிகாரம்
  தகையணங்குறுத்தல் (Thagaiyanangkuruththal)
  Beauty’s Dart
 • குறள்
  அணங்குகொல் ஆய்மயில் கொல்லோ கனங்குழை
  மாதர்கொல் மாலும்என் நெஞ்சு.
 • விளக்கம்
  கனமான குழை என்னும் காதணியை அணிந்து நிற்கும் இவள் தெய்வப்பெண்ணோ! சிறந்த ஒரு மயிலோ! ஒரு மனிதப் பெண்ணோ? இவளை இன்னவள் என்று அறிய முடியாமல் என் நெஞ்சம் மயங்குகின்றது.
 • Translation
  in English
  Goddess? or peafowl rare? She whose ears rich jewels wear,
  Is she a maid of human kind? All wildered is my mind!
 • Meaning
  Is this jewelled female a celestial, a choice peahen, or a human being ? My mind is perplexed.

Leave a comment