1080. எற்றிற் குரியர் கயவரொன்று

Rate this post

1080. எற்றிற் குரியர் கயவரொன்று

1080. Etrir Kuriyar Kayavarondru

 • குறள் #
  1080
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  கயமை (Kayamai)
  Baseness
 • குறள்
  எற்றிற் குரியர் கயவரொன்று உற்றக்கால்
  விற்றற்கு உரியர் விரைந்து.
 • விளக்கம்
  கீழ்மக்கள் தமக்கு ஒரு துன்பம் வந்தபோது, விரைவில் தம்மை விற்றற்குரியவராவர்; வேறு எதற்குப் பயன் படுவர்?
 • Translation
  in English
  For what is base man fit, if griefs assail?
  Himself to offer, there and then, for sale!
 • Meaning
  The base will hasten to sell themselves as soon as a calamity has befallen them. For what else are they fitted ?

Leave a comment