1078. சொல்லப் பயன்படுவர் சான்றோர்

Rate this post

1078. சொல்லப் பயன்படுவர் சான்றோர்

1078. Sollap Payanpaduvar Saandror

 • குறள் #
  1078
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  கயமை (Kayamai)
  Baseness
 • குறள்
  சொல்லப் பயன்படுவர் சான்றோர் கரும்புபோல்
  கொல்லப் பயன்படும் கீழ்.
 • விளக்கம்
  ஒருவர் தம்மிடம் குறைகளைச் சொன்ன அளவில் மனம் இறங்கி மேன்மக்கள் பயன்படுவர்; கீழ்மக்கள் கரும்பைப் போல நெருக்கி வருந்தினால் தான் பயன்படுவர்.
 • Translation
  in English
  The good to those will profit yield fair words who use;
  The base, like sugar-cane, will profit those who bruise.
 • Meaning
  The great bestow (their alms) as soon as they are informed; (but) the mean, like the sugar-cane, only when they are tortured to death.

Leave a comment