1076. அறைபறை அன்னர் கயவர்தாம்

Rate this post

1076. அறைபறை அன்னர் கயவர்தாம்

1076. Araiparai Annar Kayavarthaam

 • குறள் #
  1076
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  கயமை (Kayamai)
  Baseness
 • குறள்
  அறைபறை அன்னர் கயவர்தாம் கேட்ட
  மறைபிறர்க்கு உய்த்துரைக்க லான்.
 • விளக்கம்
  தாம் கேட்ட இரகசியங்களைக் கொண்டு சென்று பிறர்க்கு அறிவித்தலால், கயவர்கள் அடிக்கப்படும் பறையைப் போன்றவராவர்.
 • Translation
  in English
  The base are like the beaten drum; for, when they hear
  The sound the secret out in every neighbour’s ear.
 • Meaning
  The base are like a drum that is beaten, for they unburden to others the secrets they have heard.

Leave a comment