1063. இன்மை இடும்பை இரந்துதீர்

Rate this post

1063. இன்மை இடும்பை இரந்துதீர்

1063. Inmai Idumbai Irandhutheer

 • குறள் #
  1063
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  இரவச்சம் (Iravachcham)
  The Dread of Mendicancy
 • குறள்
  இன்மை இடும்பை இரந்துதீர் வாமென்னும்
  வன்மையின் வன்பாட்ட தில்.
 • விளக்கம்
  வறுமையால் வரும் துன்பத்தை இரந்து தீர்ப்போம் என, முயற்சியைக் கைவிட்ட வல்லமைபோல் வன்மையானது வேறு இல்லை.
 • Translation
  in English
  Nothing is harder than the hardness that will say,
  ‘The plague of penury by asking alms we’ll drive away.’
 • Meaning
  There is no greater folly than the boldness with which one seeks to remedy the evils of poverty by begging (rather than by working).

Leave a comment