1062. இரந்தும் உயிர்வாழ்தல் வேண்டின்

Rate this post

1062. இரந்தும் உயிர்வாழ்தல் வேண்டின்

1062. Irandhum Uyirvaazhthal Vendin

 • குறள் #
  1062
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  இரவச்சம் (Iravachcham)
  The Dread of Mendicancy
 • குறள்
  இரந்தும் உயிர்வாழ்தல் வேண்டின் பரந்து
  கெடுக உலகியற்றி யான்.
 • விளக்கம்
  இவ்வுலகத்தைப் படைத்தவன் இரந்தும் உயிர் வாழ வேண்டும் என்று விதித்தானாயின், அவன் எங்கும் அலைந்து கெடுவானாக.
 • Translation
  in English
  If he that shaped the world desires that men should begging go,
  Through life’s long course, let him a wanderer be and perish so.
 • Meaning
  If the Creator of the world has decreed even begging as a means of livelihood, may he too go abegging and perish.

Leave a comment