1060. இரப்பான் வெகுளாமை வேண்டும்

Rate this post

1060. இரப்பான் வெகுளாமை வேண்டும்

1060. Irappaan Vegulaamai Vendum

 • குறள் #
  1060
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  இரவு (Iravu)
  Mendicancy
 • குறள்
  இரப்பான் வெகுளாமை வேண்டும் நிரப்பிடும்பை
  தானேயும் சாலும் கரி.
 • விளக்கம்
  இறப்பவன் எவரிடத்திலும் சினம் கொள்ளாதிருத்தல் வேண்டும்; அவன் அடைந்துள்ள வறுமையே அவனுக்கு அறிவு புகட்டும் சான்றாக உள்ளது.
 • Translation
  in English
  Askers refused from wrath must stand aloof;
  The plague of poverty itself is ample proof.
 • Meaning
  He who begs ought not to be angry (at a refusal); for even the misery of (his own) poverty should be a sufficient reason (for so doing).

Leave a comment