1054. இரத்தலும் ஈதலே போலும்

Rate this post

1054. இரத்தலும் ஈதலே போலும்

1054. Iraththalum Eethale Polum

 • குறள் #
  1054
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  இரவு (Iravu)
  Mendicancy
 • குறள்
  இரத்தலும் ஈதலே போலும் கரத்தல்
  கனவிலும் தேற்றாதார் மாட்டு.
 • விளக்கம்
  தம்மிடம் உள்ளதை மறைத்தலைக் கனவிலும் அறியாதவரிடத்தில் இரத்தலும் வறியவர்க்கு கொடுத்தாலே போலும்.
 • Translation
  in English
  Like giving alms, may even asking pleasant seem,
  From men who of denial never even dream.
 • Meaning
  To beg of such as never think of withholding (their charity) even in their dreams, is in fact the same as giving (it oneself);

Leave a comment