1049. நெருப்பினுள் துஞ்சலும் ஆகும்

Rate this post

1049. நெருப்பினுள் துஞ்சலும் ஆகும்

1049. Neruppinul Thunchalum Aagum

 • குறள் #
  1049
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  நல்குரவு (Nalkuravu)
  Agriculture
 • குறள்
  நெருப்பினுள் துஞ்சலும் ஆகும் நிரப்பினுள்
  யாதொன்றும் கண்பாடு அரிது.
 • விளக்கம்
  ஒருவன் நெருப்பிலே இருந்து உறங்குதலும் கூடும்; ஆனால் வறுமை வந்தபோது யாதொன்றாலும் உறங்குதல் அரிது.
 • Translation
  in English
  Amid the flames sleep may men’s eyelids close,
  In poverty the eye knows no repose.
 • Meaning
  One may sleep in the midst of fire; but by no means in the midst of poverty.

Leave a comment