1044. இற்பிறந்தார் கண்ணேயும் இன்மை

Rate this post

1044. இற்பிறந்தார் கண்ணேயும் இன்மை

1044. Irpiranthaar Kanneyum Inmai

 • குறள் #
  1044
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  நல்குரவு (Nalkuravu)
  Agriculture
 • குறள்
  இற்பிறந்தார் கண்ணேயும் இன்மை இளிவந்த
  சொற்பிறக்கும் சோர்வு தரும்.
 • விளக்கம்
  வறுமையானது உயர்ந்த குடியில் பிறந்தவரிடத்திலும் இழிவான சொற்கள் தோன்றுவதற்கு ஏதுவான தளர்ச்சியை உண்டாக்கும்.
 • Translation
  in English
  From penury will spring, ‘mid even those of noble race,
  Oblivion that gives birth to words that bring disgrace.
 • Meaning
  Even in those of high birth, poverty will produce the fault of uttering mean words.

Leave a comment