1039. செல்லான் கிழவன் இருப்பின்

Rate this post

1039. செல்லான் கிழவன் இருப்பின்

1039. Sellaan Kizhavan Iruppin

 • குறள் #
  1039
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  உழவு (Uzhavu)
  Agriculture
 • குறள்
  செல்லான் கிழவன் இருப்பின் நிலம்புலந்து
  இல்லாளின் ஊடி விடும்.
 • விளக்கம்
  நிலத்துக்கு உரியவன் சென்று நிலத்தைப் பார்க்காதிருந்தால் நிலம் மனைவியைப் போல் வெறுத்துப் பிணங்கிவிடும்.
 • Translation
  in English
  When master from the field aloof hath stood;
  Then land will sulk, like wife in angry mood.
 • Meaning
  If the owner does not (personally) attend to his cultivation, his land will behave like an angry wife and yield him no pleasure.

Leave a comment