1038. ஏரினும் நன்றால் எருவிடுதல்

Rate this post

1038. ஏரினும் நன்றால் எருவிடுதல்

1038. Yerinum Nandraal Eruviduthal

 • குறள் #
  1038
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  உழவு (Uzhavu)
  Agriculture
 • குறள்
  ஏரினும் நன்றால் எருவிடுதல் கட்டபின்
  நீரினும் நன்றதன் காப்பு.
 • விளக்கம்
  நிலத்தின் உள்ள பயிருக்கு உழுவதைவிட எரு இடுதல் நல்லது. இவ்விரண்டுஞ்செய்து களை பிடுங்கிய பின்னர், அதனைக் காத்தல், தண்ணீர் பாய்ச்சுவதை விட நல்லது.
 • Translation
  in English
  To cast manure is better than to plough;
  Weed well; to guard is more than watering now.
 • Meaning
  Manuring is better than ploughing; after weeding, watching is better than watering (it).

Leave a comment