1037. தொடிப்புழுதி கஃசா உணக்கின்

Rate this post

1037. தொடிப்புழுதி கஃசா உணக்கின்

1037. Thodippuzhuthi Kasaa Unakkin

 • குறள் #
  1037
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  உழவு (Uzhavu)
  Agriculture
 • குறள்
  தொடிப்புழுதி கஃசா உணக்கின் பிடித்தெருவும்
  வேண்டாது சாலப் படும்.
 • விளக்கம்
  உழவர் ஒருபலம் புழுதி கால் பலமாகும்படி நிலத்தைக் காயவிட்டால், ஒரு பிடி எருவும் இடவேண்டாம், பயிர் நிலத்தில் செழித்து விளையும்.
 • Translation
  in English
  Reduce your soil to that dry state, When ounce is quarter-ounce’s weight;
  Without one handful of manure, Abundant crops you thus secure.
 • Meaning
  If the land is dried so as to reduce one ounce of earth to a quarter, it will grow plentifully even without a handful of manure.

Leave a comment