1036. உழவினார் கைம்மடங்கின் இல்லை

Rate this post

1036. உழவினார் கைம்மடங்கின் இல்லை

1036. Uzhavinaar Kaimmadangin Illai

 • குறள் #
  1036
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  உழவு (Uzhavu)
  Agriculture
 • குறள்
  உழவினார் கைம்மடங்கின் இல்லை விழைவதூஉம்
  விட்டேம்என் பார்க்கும் நிலை.
 • விளக்கம்
  உழவர் உழாது கையை மடக்கி இருப்பார்களானால், விரும்பப்படும் உணவும் துறந்தேம் என்பார்க்குத் துறவு நிலையும் இல்லையாகும்.
 • Translation
  in English
  For those who ‘ve left what all men love no place is found,
  When they with folded hands remain who till the ground.
 • Meaning
  If the farmer’s hands are slackened, even the ascetic state will fail.

Leave a comment