1033. உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார்மற்

5/5 - (2 votes)

1033. உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார்மற்

1033. Uzhuthundu Vaazhvaare Vaazhvaarmat

 • குறள் #
  1033
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  உழவு (Uzhavu)
  Agriculture
 • குறள்
  உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார்மற் றெல்லாம்
  தொழுதுண்டு பின்செல் பவர்.
 • விளக்கம்
  உழவினால் உணவைப் பெற்று உண்டு வாழ்கின்றவரே உயிர்வாழ்கின்றவராவர்; அவரல்லாத மற்றவர்களெல்லாரும் பிறரை வணங்கி உண்டு, அவர்பின்னே செல்கின்றவராவர்.
 • Translation
  in English
  Who ploughing eat their food, they truly live:
  The rest to others bend subservient, eating what they give.
 • Meaning
  They alone live who live by agriculture; all others lead a cringing, dependent life.

Leave a comment