1031. சுழன்றும்ஏர்ப் பின்னது உலகம்

4/5 - (4 votes)

1031. சுழன்றும்ஏர்ப் பின்னது உலகம்

1031. Suzhandrumyerp Pinnathu Ulagam

 • குறள் #
  1031
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  உழவு (Uzhavu)
  Agriculture
 • குறள்
  சுழன்றும்ஏர்ப் பின்னது உலகம் அதனால்
  உழந்தும் உழவே தலை.
 • விளக்கம்
  உலகத்தவர் பிற தொழில்களைச் செய்து திரிந்தாலும், முடிவில் உணவின் பொருட்டு உழவரையே எதிர் பார்ப்பர்; ஆகையால், வருத்தம் அடைந்தாலும் உழவே தலையாய தொழில்.
 • Translation
  in English
  Howe’er they roam, the world must follow still the plougher’s team;
  Though toilsome, culture of the ground as noblest toil esteem.
 • Meaning
  Agriculture, though laborious, is the most excellent (form of labour); for people, though they go about (in search of various employments), have at last to resort to the farmer.

Leave a comment