1025. குற்றம் இலனாய்க் குடிசெய்து

Rate this post

1025. குற்றம் இலனாய்க் குடிசெய்து

1025. Kuttram Ilanaaik Kudiseithu

 • குறள் #
  1025
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  குடிசெயல் வகை (KudiSeyal Vagai)
  The Way of Maintaining the Family
 • குறள்
  குற்றம் இலனாய்க் குடிசெய்து வாழ்வானைச்
  சுற்றமாச் சுற்றும் உலகு.
 • விளக்கம்
  குற்றமில்லாமல் தன்குடியை உயரச் செய்து வாழ்பவனை, உலகத்தவரெல்லாம் தமது சுற்றமாக நினைத்துச் சூழ்வார்.
 • Translation
  in English
  With blameless life who seeks to build his race’s fame,
  The world shall circle him, and kindred claim.
 • Meaning
  People will eagerly seek the friendship of the prosperous soul who has raised his family without foul means.

Leave a comment