1020. நாண்அகத் தில்லார் இயக்கம்

Rate this post

1020. நாண்அகத் தில்லார் இயக்கம்

1020. Naanagath Thillaar Iyakkam

 • குறள் #
  1020
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  நாணுடைமை (Naanudaimai)
  Shame
 • குறள்
  நாண்அகத் தில்லார் இயக்கம் மரப்பாவை
  நாணால் உயிர்மருட்டி அற்று.
 • விளக்கம்
  மனத்தில் நாணமில்லாதவரின் நடமாட்டம், மரப் பாவையைக் கயிற்றினால் ஆட்டி உயிருடையது என மயக்குவது போலாகும்.
 • Translation
  in English
  ‘Tis as with strings a wooden puppet apes life’s functions, when
  Those void of shame within hold intercourse with men.
 • Meaning
  The actions of those who are without modesty at heart are like those of puppet moved by a string.

Leave a comment