1014. அணிஅன்றோ நாணுடைமை சான்றோர்க்கு

Rate this post

1014. அணிஅன்றோ நாணுடைமை சான்றோர்க்கு

1014. Aniandro Naanudaimai Sandrorkku

 • குறள் #
  1014
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  நாணுடைமை (Naanudaimai)
  Shame
 • குறள்
  அணிஅன்றோ நாணுடைமை சான்றோர்க்கு அஃதின்றேல்
  பிணிஅன்றோ பீடு நடை.
 • விளக்கம்
  நிறைகுணமுடையவர்க்கு, செய்யத்தகாதவற்றைச் செய்ய நாணுதல் ஓர் அணி போன்றதாகும். தீமைக்கு அஞ்சாதவரின் கம்பீரமான நடை, கண்டார்க்குப் பொறுத்தற்கரிய நோய் போன்றதாகும்.
 • Translation
  in English
  And is not shame an ornament to men of dignity?
  Without it step of stately pride is piteous thing to see.
 • Meaning
  Is not the modesty ornament of the noble ? Without it, their haughtiness would be a pain (to others).

Leave a comment