1011. கருமத்தால் நாணுதல் நாணுந்

Rate this post

1011. கருமத்தால் நாணுதல் நாணுந்

1011. Karumaththaal Naanuthal Naanundh

 • குறள் #
  1011
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  நாணுடைமை (Naanudaimai)
  Shame
 • குறள்
  கருமத்தால் நாணுதல் நாணுந் திருநுதல்
  நல்லவர் நாணுப் பிற.
 • விளக்கம்
  நாணம் என்பது தகாத செயலைச் செய்ய அஞ்சுவதாகும். வேறு வகையில் வரும் நாணங்கள், அழகிய நெற்றியையுடைய குலமகளிரது நாணங்கள் போன்றவையாகும்.
 • Translation
  in English
  To shrink abashed from evil deed is ‘generous shame’;
  Other is that of bright-browed one of virtuous fame.
 • Meaning
  True modesty is the fear of (evil) deeds; all other modesty is (simply) the bashfulness of virtuous maids.

Leave a comment