1010. சீருடைச் செல்வர் சிறுதுனி

Rate this post

1010. சீருடைச் செல்வர் சிறுதுனி

1010. Cheerudaich Chelvar Siruthuni

 • குறள் #
  1010
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  நன்றியில் செல்வம் (Nandriyil Selvam)
  Wealth Without Benefaction
 • குறள்
  சீருடைச் செல்வர் சிறுதுனி மாரி
  வறங்கூர்ந் தனையது உடைத்து.
 • விளக்கம்
  புகழ் பெற்ற செல்வர் சிறிது காலம் வறுமைப்பட்டிருத்தல் மேகம் சிறிது காலம் வறண்டது போன்ற தன்மையுடையது.
 • Translation
  in English
  ‘Tis as when rain cloud in the heaven grows day,
  When generous wealthy man endures brief poverty.
 • Meaning
  The short-lived poverty of those who are noble and rich is like the clouds becoming poor (for a while).

Leave a comment