1002. பொருளானாம் எல்லாமென்று ஈயாது

Rate this post

1002. பொருளானாம் எல்லாமென்று ஈயாது

1002. Porulaanaam Ellaamendru Eeyathu

 • குறள் #
  1002
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  நன்றியில் செல்வம் (Nandriyil Selvam)
  Wealth Without Benefaction
 • குறள்
  பொருளானாம் எல்லாமென்று ஈயாது இவறும்
  மருளானாம் மாணாப் பிறப்பு.
 • விளக்கம்
  பொருளாலே எல்லாம் ஆகும் என்று கருதி அதனைப் பிறர்க்குக் கொடுக்காமல் மயங்கியிருத்தலால், ஒருவனுக்குச் சிறப்பில்லாத பிறப்பு உண்டாகும்.
 • Translation
  in English
  Who giving nought, opines from wealth all blessing springs,
  Degraded birth that doting miser’s folly brings.
 • Meaning
  He who knows that wealth yields every pleasure and yet is so blind as to lead miserly life will be born a demon.

Leave a comment