1001. வைத்தான்வாய் சான்ற பெரும்பொருள்

Rate this post

1001. வைத்தான்வாய் சான்ற பெரும்பொருள்

1001. Vaiththaanvaai Saandra Perumporul

 • குறள் #
  1001
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  நன்றியில் செல்வம் (Nandriyil Selvam)
  Wealth Without Benefaction
 • குறள்
  வைத்தான்வாய் சான்ற பெரும்பொருள் அஃதுண்ணான்
  செத்தான் செயக்கிடந்தது இல்.
 • விளக்கம்
  வீட்டின் இடம் முழுவதும் பெரும் பொருள் தேடி வைத்து, உலோபத்தினால் அதனை அனுபவிக்காதவன் இறந்தவனாவான். அவன் அந்தப் பொருளால் செய்தற்கு உரியது யாதொன்றும் இல்லை.
 • Translation
  in English
  Who fills his house with ample store, enjoying none,
  Is dead. Nought with the useless heap is done.
 • Meaning
  He who does not enjoy the immense riches he has heaped up in his house, is (to be reckoned as) dead, (for) there is nothing achieved (by him).

Leave a comment