0988. இன்மை ஒருவற்கு இனிவன்று

Rate this post

0988. இன்மை ஒருவற்கு இனிவன்று

0988. Inmai Oruvarku Inivandru

 • குறள் #
  0988
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  சான்றாண்மை (Saandraanmai)
  Perfectness
 • குறள்
  இன்மை ஒருவற்கு இனிவன்று சால்பென்னும்
  திண்மைஉண் டாகப் பெறின்.
 • விளக்கம்
  சால்பு என்று சொல்லப்படும் வலிமை உண்டாகப் பெற்றால், அவனுக்கு வறுமை ஓர் இழிவாகாது.
 • Translation
  in English
  To soul with perfect virtue’s strength endued,
  Brings no disgrace the lack of every earthly good.
 • Meaning
  Poverty is no disgrace to one who abounds in good qualities.

Leave a comment