0987. இன்னாசெய் தார்க்கும் இனியவே

Rate this post

0987. இன்னாசெய் தார்க்கும் இனியவே

0987. Innaasei Thaarkkum Iniyave

 • குறள் #
  0987
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  சான்றாண்மை (Saandraanmai)
  Perfectness
 • குறள்
  இன்னாசெய் தார்க்கும் இனியவே செய்யாக்கால்
  என்ன பயத்ததோ சால்பு.
 • விளக்கம்
  நிறை குணத்தராகிய சான்றோர், தமக்குத் துன்பம் செய்தவர்கட்கும் இன்பம் தருபவற்றைச் செய்யவில்லையென்றால், சால்பு என்னும் தகுதியுடைமை என்ன பயன் உடையது?
 • Translation
  in English
  What fruit doth your perfection yield you, say!
  Unless to men who work you ill good repay?
 • Meaning
  Of what avail is perfect goodness if it cannot do pleasing things even to those who have pained (it) ?

Leave a comment