0974. ஒருமை மகளிரே போலப்

Rate this post

0974. ஒருமை மகளிரே போலப்

0974. Orumai Magalire Polap

 • குறள் #
  0974
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  பெருமை (Perumai)
  Greatness
 • குறள்
  ஒருமை மகளிரே போலப் பெருமையும்
  தன்னைத்தான் கொண்டொழுகின் உண்டு.
 • விளக்கம்
  கற்புடைய பெண்களைப் போல் ஒருவன் தன்னைத் தான் காத்துக் கொண்டு நடக்க வல்லவனாயின், அவனிடம் பெருமைக் குணம் உண்டாகும்.
 • Translation
  in English
  Like single-hearted women, greatness too,
  Exists while to itself is true.
 • Meaning
  Even greatness, like a woman’s chastity, belongs only to him who guards himself.

Leave a comment