0963. பெருக்கத்து வேண்டும் பணிதல்

Rate this post

0963. பெருக்கத்து வேண்டும் பணிதல்

0963. Perukkaththu Vendum Panithal

 • குறள் #
  0963
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  மானம் (Maanam)
  Honour
 • குறள்
  பெருக்கத்து வேண்டும் பணிதல் சிறிய
  சுருக்கத்து வேண்டும் உயர்வு.
 • விளக்கம்
  நல்ல குடியில் தோன்றியவர் செல்வம் பெருகிய காலத்தில் யாவருக்கும் வணங்கி நடத்தல் வேண்டும். செல்வம் குறைந்து வறுமை உண்டான காலத்தில் தாழ்வு வராதபடி உயர்ந்த ஒழுக்கமுடையவராதல் வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  Bow down thy soul, with increase blest, in happy hour;
  Lift up thy heart, when stript of all by fortune’s power.
 • Meaning
  In great prosperity humility is becoming; dignity, in great adversity.

Leave a comment