0962. சீரினும் சீரல்ல செய்யாரே

Rate this post

0962. சீரினும் சீரல்ல செய்யாரே

0962. Seerinum Seeralla Seiyaare

 • குறள் #
  0962
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  மானம் (Maanam)
  Honour
 • குறள்
  சீரினும் சீரல்ல செய்யாரே சீரொடு
  பேராண்மை வேண்டு பவர்.
 • விளக்கம்
  புகழையும் மானத்தையும் விரும்புகின்றவர், புகழ் தேடும்போதும் இழிவு தரும் செயலைச் செய்ய மாட்டார்.
 • Translation
  in English
  Who seek with glory to combine honour’s untarnished fame,
  Do no inglorious deeds, though men accord them glory’s name.
 • Meaning
  Those who desire (to maintain their) honour, will surely do nothing dishonourable, even for the sake of fame.

Leave a comment