0960. நலம்வேண்டின் நாணுடைமை வேண்டும்

Rate this post

0960. நலம்வேண்டின் நாணுடைமை வேண்டும்

0960. Nalamvendin Naanudaimai Vendum

 • குறள் #
  0960
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  குடிமை (Kudimai)
  Nobility
 • குறள்
  நலம்வேண்டின் நாணுடைமை வேண்டும் குலம்வேண்டின்
  வேண்டுக யார்க்கும் பணிவு
 • விளக்கம்
  ஒருவன் நன்மையை விரும்பினால், அவனிடத்தில் நாணம் இருக்க வேண்டும். அவ்வாறே குடியின் உயர்வை விரும்பினால், அவன் எல்லோரிடத்திலும் பணிந்து நடத்தல் வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  Who seek for good the grace of virtuous shame must know;
  Who seek for noble name to all must reverence show.
 • Meaning
  He who desires a good name must desire modesty; and he who desires (the continuance of) a family greatness must be submissive to all.

Leave a comment