0958. நலத்தின்கண் நாரின்மை தோன்றின்

Rate this post

0958. நலத்தின்கண் நாரின்மை தோன்றின்

0958. Nalaththinkan Naarinmai Thondrin

 • குறள் #
  0958
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  குடிமை (Kudimai)
  Nobility
 • குறள்
  நலத்தின்கண் நாரின்மை தோன்றின் அவனைக்
  குலத்தின்கண் ஐயப் படும்.
 • விளக்கம்
  ஒருவனுக்கு நல்ல குணத்தில் விருப்பமின்மை உண்டானால், அவனது குலப்பிறப்பில் உலகத்தவர் ஐயங்கொள்வர்.
 • Translation
  in English
  If lack of love appear in those who bear some goodly name,
  ‘Twill make men doubt the ancestry they claim.
 • Meaning
  If one of a good family betrays want of affection, his descent from it will be called in question.

Leave a comment