0949. உற்றான் அளவும் பிணியளவும்

Rate this post

0949. உற்றான் அளவும் பிணியளவும்

0949. Utraan Alavum Piniyalavum

 • குறள் #
  0949
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  மருந்து (Marundhu)
  Medicine
 • குறள்
  உற்றான் அளவும் பிணியளவும் காலமும்
  கற்றான் கருதிச் செயல்.
 • விளக்கம்
  மருத்துவம் கற்றவன் நோயாளியின் நிலை, நோயின் அளவு, மருந்து கொடுக்கும் காலம் அறிந்து மருத்துவம் செய்யவேண்டும்.
 • Translation
  in English
  The habitudes of patient and disease, the crises of the ill
  These must the learned leech think over well, then use his skill.
 • Meaning
  The learned (physician) should ascertain the condition of his patient; the nature of his disease, and the season (of the year) and (then) proceed (with his treatment).

Leave a comment