0945. மாறுபாடு இல்லாத உண்டி

Rate this post

0945. மாறுபாடு இல்லாத உண்டி

0945. Maarupaadu Illaatha Undi

 • குறள் #
  0945
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  மருந்து (Marundhu)
  Medicine
 • குறள்
  மாறுபாடு இல்லாத உண்டி மறுத்துண்ணின்
  ஊறுபாடு இல்லை உயிர்க்கு.
 • விளக்கம்
  உடம்போடு மாறுபடுதல் இல்லாத உணவினை அளவோடு உண்பாராயின், அவரது உயிர்க்கு நோயினால் துன்பம் உண்டாகாது.
 • Translation
  in English
  With self-denial take the well-selected meal;
  So shall thy frame no sudden sickness feel.
 • Meaning
  There will be no disaster to one’s life if one eats with moderation, food that is not disagreeable.

Leave a comment