0944. அற்றது அறிந்து கடைப்பிடித்து

Rate this post

0944. அற்றது அறிந்து கடைப்பிடித்து

0944. Atrathu Arindhu Kadaippidiththu

 • குறள் #
  0944
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  மருந்து (Marundhu)
  Medicine
 • குறள்
  அற்றது அறிந்து கடைப்பிடித்து மாறல்ல
  துய்க்க துவரப் பசித்து.
 • விளக்கம்
  முன் உண்ணப்பட்ட உணவு செரித்ததனை அறிந்து, தன் உடம்போடு மாறுபடாத உணவுகளைத் தெளிவாக அறிந்து நன்றாகப் பசித்தபின் உண்ணுதல் வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  Knowing the food digested well, when hunger prompteth thee,
  With constant care, the viands choose that well agree.
 • Meaning
  (First) assure yourself that your food has been digested and never fail to eat, when very hungry, whatever is not disagreeable (to you).

Leave a comment