0939. உடைசெல்வம் ஊண்ஒளி கல்விஎன்று

Rate this post

0939. உடைசெல்வம் ஊண்ஒளி கல்விஎன்று

0939. Udaiselvam Oonoli Kalviendru

 • குறள் #
  0939
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  சூது (Soothu)
  Gaming (Gambling)
 • குறள்
  உடைசெல்வம் ஊண்ஒளி கல்விஎன்று ஐந்தும்
  அடையாவாம் ஆயங் கொளின்.
 • விளக்கம்
  ஒருவன் சூதினைக் கொண்டால் புகழ், கல்வி, பொருள், உணவு, உடை என்னும் ஐந்தும் அவனைச் சேராதனவாகும்.
 • Translation
  in English
  Clothes, wealth, food, praise, and learning, all depart
  From him on gambler’s gain who sets his heart.
 • Meaning
  The habit of gambling prevents the attainment of these five: clothing, wealth, food, fame and learning.

Leave a comment