0937. பழகிய செல்வமும் பண்பும்

Rate this post

0937. பழகிய செல்வமும் பண்பும்

0937. Pazhagiya Selvamum Panbum

 • குறள் #
  0937
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  சூது (Soothu)
  Gaming (Gambling)
 • குறள்
  பழகிய செல்வமும் பண்பும் கெடுக்கும்
  கழகத்துக் காலை புகின்.
 • விளக்கம்
  இளமையில் சூதாடும் இடத்தில் காலம் கழியுமானால், அது பழமையால் வந்த செல்வத்தையும் நற்குணங்களையும் கெடுக்கும்.
 • Translation
  in English
  Ancestral wealth and noble fame to ruin haste,
  If men in gambler’s halls their precious moments waste.
 • Meaning
  To waste time at the place of gambling will destroy inherited wealth and goodness of character.

Leave a comment