0934. சிறுமை பலசெய்து சீரழிக்கும்

Rate this post

0934. சிறுமை பலசெய்து சீரழிக்கும்

0934. Sirumai Palaseithu Seerazhikkum

 • குறள் #
  0934
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  சூது (Soothu)
  Gaming (Gambling)
 • குறள்
  சிறுமை பலசெய்து சீரழிக்கும் சூதின்
  வறுமை தருவதொன்று இல்.
 • விளக்கம்
  தன்னை விரும்பியவனுக்குத் துன்பங்கள் பலவற்றையும் உண்டாக்கிப் புகழையும் கெடுக்கும் சூதுபோல் வறுமையைக் கொடுப்பது வேறொன்றில்லை.
 • Translation
  in English
  Gaming brings many woes, and ruins fair renown;
  Nothing to want brings men so surely down.
 • Meaning
  There is nothing else that brings (us) poverty like gambling which causes many a misery and destroys (one’s) reputation.

Leave a comment