0932. ஒன்றெய்தி நூறிழக்கும் சூதர்க்கும்

Rate this post

0932. ஒன்றெய்தி நூறிழக்கும் சூதர்க்கும்

0932. Ondreithi Noorizhakkum Sootharkkum

 • குறள் #
  0932
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  சூது (Soothu)
  Gaming (Gambling)
 • குறள்
  ஒன்றெய்தி நூறிழக்கும் சூதர்க்கும் உண்டாங்கொல்
  நன்றெய்தி வாழ்வதோர் ஆறு.
 • விளக்கம்
  ஒன்றைப் பெற்று, நூற்றை இழக்கச் செய்யும் சூதாடுவோருக்கு, நன்மையைப் பெற்று வாழ்வதற்கு ஒரு வழி உண்டாகுமோ?
 • Translation
  in English
  Is there for gamblers, too, that gaining one a hundred lose, some way
  That they may good obtain, and see a prosperous day?
 • Meaning
  Is there indeed a means of livelihood that can bestow happiness on gamblers who gain one and lose a hundred ?

Leave a comment