0925. கையறி யாமை உடைத்தே

Rate this post

0925. கையறி யாமை உடைத்தே

0925. Kaiyari Yaamai Udaiththe

 • குறள் #
  0925
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  கள்ளுண்ணாமை (Kallunnaamai)
  Not Drinking Palm-Wine
 • குறள்
  கையறி யாமை உடைத்தே பொருள்கொடுத்து
  மெய்யறி யாமை கொளல்.
 • விளக்கம்
  ஒருவன் விலைப் பொருளைக் கொடுத்து, தன் உடலைத் தான் அறியாத நிலையை மேற்கொள்வது, செய்வது இன்னது என்று அறியாத அறியாமை உடையதாகும்.
 • Translation
  in English
  With gift of goods who self-oblivion buys,
  Is ignorant of all that man should prize.
 • Meaning
  To give money and purchase unconsciousness is the result of one’s ignorance of (one’s own actions).

Leave a comment