0920. இருமனப் பெண்டிரும் கள்ளும்

Rate this post

0920. இருமனப் பெண்டிரும் கள்ளும்

0920. Irumanap Pendirum Kallum

 • குறள் #
  0920
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  வரைவின் மகளிர் (Varaivin Magalir)
  Wanton Women
 • குறள்
  இருமனப் பெண்டிரும் கள்ளும் கவறும்
  திருநீக்கப் பட்டார் தொடர்பு.
 • விளக்கம்
  இருமனமுடைய விலைமாதரும், கள்ளும், சூதும் ஆகிய மூன்றும், திருமகளால் விலக்கப்பட்டவர்கள் தொடர்பு கொள்ளுதற்கு உரியவையாகும்.
 • Translation
  in English
  Women of double minds, strong drink, and dice; to these giv’n o’er,
  Are those on whom the light of Fortune shines no more.
 • Meaning
  Treacherous women, liquor, and gambling are the associates of such as have forsaken by Fortune.

Leave a comment