0911. அன்பின் விழையார் பொருள்விழையும்

Rate this post

0911. அன்பின் விழையார் பொருள்விழையும்

0911. Anbin Vizhaiyaar Porulvizhaiyum

 • குறள் #
  0911
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  வரைவின் மகளிர் (Varaivin Magalir)
  Wanton Women
 • குறள்
  அன்பின் விழையார் பொருள்விழையும் ஆய்தொடியார்
  இன்சொல் இழுக்குத் தரும்.
 • விளக்கம்
  ஒருவனை அன்பினால் விரும்பாமல், பொருள் காரணமாக விரும்புகின்ற பெண்களின் இனிய சொற்கள் தீமையைக் கொடுக்கும்.
 • Translation
  in English
  Those that choice armlets wear who seek not thee with love,
  But seek thy wealth, their pleasant words will ruin prove.
 • Meaning
  The sweet words of elegant braceleted (prostitutes) who desire (a man) not from affection but from avarice, will cause sorrow.

Leave a comment