0907. பெண்ணேவல் செய்தொழுகும் ஆண்மையின்

Rate this post

0907. பெண்ணேவல் செய்தொழுகும் ஆண்மையின்

0907. Penneval Seithozhugum Aanmaiyin

 • குறள் #
  0907
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  பெண்வழிச் சேரல் (Penvazhich Cheral)
  Being Led by Women
 • குறள்
  பெண்ணேவல் செய்தொழுகும் ஆண்மையின் நாணுடைப்
  பெண்ணே பெருமை உடைத்து.
 • விளக்கம்
  மனைவி ஏவியதைச் செய்து திரிகின்றவரின் ஆண்மையைவிட, நாணமுடைய பெண் தன்மையே மேன்மை உடையது.
 • Translation
  in English
  The dignity of modest womanhood excels
  His manliness, obedient to a woman’s law who dwells.
 • Meaning
  Even shame faced womanhood is more to be esteemed than the shameless manhood that performs the behests of a wife.

Leave a comment