0903. இல்லாள்கண் தாழ்ந்த இயல்பின்மை

Rate this post

0903. இல்லாள்கண் தாழ்ந்த இயல்பின்மை

0903. Illaalkan Thaazhndha Iyalbinmai

 • குறள் #
  0903
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  பெண்வழிச் சேரல் (Penvazhich Cheral)
  Being Led by Women
 • குறள்
  இல்லாள்கண் தாழ்ந்த இயல்பின்மை எஞ்ஞான்றும்
  நல்லாருள் நாணுத் தரும்.
 • விளக்கம்
  ஒருவன் மனைவியிடத்து வணங்கி நடத்தற்க்குக் காரணமான அச்சமானது, நல்லவர் நடுவே செல்லுவதற்கு நாணத்தைக் கொடுக்கும்.
 • Translation
  in English
  Who to his wife submits, his strange, unmanly mood
  Will daily bring him shame among the good.
 • Meaning
  The frailty that stoops to a wife will always make (her husband) feel ashamed among the good.

Leave a comment