0902. பேணாது பெண்விழைவான் ஆக்கம்

Rate this post

0902. பேணாது பெண்விழைவான் ஆக்கம்

0902. Manaivizhaivaar Maanpayan Yeithaar

 • குறள் #
  0902
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  பெண்வழிச் சேரல் (Penvazhich Cheral)
  Being Led by Women
 • குறள்
  பேணாது பெண்விழைவான் ஆக்கம் பெரியதோர்
  நாணாக நாணுத் தரும்.
 • விளக்கம்
  தன் ஆண்மையைப் பாதுகாவாது பெண்மீது ஆசை வைப்பவனது செல்வம், எல்லார்க்கும் பெரிய வெட்கம் உண்டாக, பின் அவனையே நாணும்படி செய்யும்.
 • Translation
  in English
  Who gives himself to love of wife, careless of noble name
  His wealth will clothe him with o’erwhelming shame.
 • Meaning
  The wealth of him who, regardless (of his manliness), devotes himself to his wife’s feminine nature will cause great shame (to ali men) and to himself;

Leave a comment