0891. ஆற்றுவார் ஆற்றல் இகழாமை

Rate this post

0891. ஆற்றுவார் ஆற்றல் இகழாமை

0891. Aatruvaar Aatral Igazhaamai

 • குறள் #
  0891
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  பெரியாரைப் பிழையாமை (Periyaaraip Pilaiyaamai)
  Not Offending the Great
 • குறள்
  ஆற்றுவார் ஆற்றல் இகழாமை போற்றுவார்
  போற்றலுள் எல்லாம் தலை.
 • விளக்கம்
  எடுத்த செயலை முடிக்கும் வல்லமையுடையவரின் வல்லமையை இகழாதிருத்தல், தம்மைக் காப்பவர் செய்துகொள்ளும் காவல்களுக்கெல்லாம் மேலானது.
 • Translation
  in English
  The chiefest care of those who guard themselves from ill,
  Is not to slight the powers of those who work their mighty will.
 • Meaning
  Not to disregard the power of those who can carry out (their wishes) is more important than all the watchfulness of those who guard (themselves against evil).

Leave a comment