0889. எட்பக வன்ன சிறுமைத்தே

Rate this post

0889. எட்பக வன்ன சிறுமைத்தே

0889. Etpaga Vanna Sirumaiththe

 • குறள் #
  0889
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  உட்பகை (Utpagai)
  Enmity Within
 • குறள்
  எட்பக வன்ன சிறுமைத்தே ஆயினும்
  உட்பகை உள்ளதாங் கேடு.
 • விளக்கம்
  எள்ளின் பிளவைப் போன்ற சிறுமை உடையதாயினும், உட்பகை கேடு உள்ளதாகும்.
 • Translation
  in English
  Though slight as shred of ‘seasame’ seed it be,
  Destruction lurks in hidden enmity.
 • Meaning
  Although internal hatred be as small as the fragment of the sesamum (seed), still does destruction dwell in it.

Leave a comment