0886. ஒன்றாமை ஒன்றியார் கட்படின்

Rate this post

0886. ஒன்றாமை ஒன்றியார் கட்படின்

0886. Ondraamai Ondriyaar Katpadin

 • குறள் #
  0886
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  உட்பகை (Utpagai)
  Enmity Within
 • குறள்
  ஒன்றாமை ஒன்றியார் கட்படின் எஞ்ஞான்றும்
  பொன்றாமை ஒன்றல் அரிது.
 • விளக்கம்
  அரசனைச் சேர்ந்திருப்பவரிடத்தில் உட்பகை தோன்றினால், இறவாது நிலைபெறுதல் எப்பொழுதும் அரிதாகும்.
 • Translation
  in English
  If discord finds a place midst those who dwelt at one before,
  ‘Tis ever hard to keep destruction from the door.
 • Meaning
  If hatred arises among (one’s) own people, it will be hardly possible (for one) to escape death.

Leave a comment