0877. நோவற்க நொந்தது அறியார்க்கு

Rate this post

0877. நோவற்க நொந்தது அறியார்க்கு

0877. Novarka Nonthathu Ariyaarkku

 • குறள் #
  0877
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  பகைத்திறம் தெரிதல் (Pagaiththiram Therithal)
  Knowing the Quality of Hate
 • குறள்
  நோவற்க நொந்தது அறியார்க்கு மேவற்க
  மென்மை பகைவர் அகத்து.
 • விளக்கம்
  தன்னுடைய வருத்தத்தை அறியாத ஒருவரிடம் தன் வருத்தத்தைச் சொல்லாதிருத்தல் வேண்டும்; அவ்வாறே தன் வலிமையின் குறைவைப் பகைவரிடம் காட்டாதிருத்தல் வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  To those who know them not, complain not of your woes;
  Nor to your foeman’s eyes infirmities disclose.
 • Meaning
  Relate not your suffering even to friends who are ignorant of it, nor refer to your weakness in the presence of your foes.

Leave a comment