0861. வலியார்க்கு மாறேற்றல் ஓம்புக

Rate this post

0861. வலியார்க்கு மாறேற்றல் ஓம்புக

0861. Valiyaarkku Maaretral Oombuga

 • குறள் #
  0861
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  பகைமாட்சி (Pagaimaatchi)
  The Might of Hatred
 • குறள்
  வலியார்க்கு மாறேற்றல் ஓம்புக ஓம்பா
  மெலியார்மேல் மேக பகை.
 • விளக்கம்
  தம்மைவிட வலியாரிடத்தில் பகையாக எதிர்த்து நிற்றலை விடுதல் வேண்டும்; தம்மைவிட மெலியவர் மீது பகை கொண்டு போர் செய்தலை விடாது விரும்புதல் வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  With stronger than thyself, turn from the strife away;
  With weaker shun not, rather court the fray.
 • Meaning
  Avoid offering resistance to the strong; (but) never fail to cherish enmity towards the weak.

Leave a comment